مهندسی خرید

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این گزارش به دو بخش اساسی پرداخته می شود : متریال بالانس و لیست تامین . طی جداول و نمودارهای ذیل از بخش متریال بالانس جدولی وجود دارد که لیست کلیه اقلام موجود در پروژه از بخش تامین تا اجرا را پوشش داده و انحرافات مصالح را به نمایش می گذارد. در بخش دیگر لیست خرید مصالح و اقلام مورد نیاز پروژه در بازه های زمانی هفتگی نمایش داده می شود

همانطور که می دانیم اقلام تامین شده ای که به کارگاه تحویل داده می شوند یا باید در انبار و یا سایت پروژه موجود باشند و یا اجرا شده باشند و نهایتا پای کار باشند. در صورتی که از این طریق کسری مواد وجود داشته باشد احتمالا یا پرت گردیده اند و یا سرقت شده اند و شاید موارد دیگری نیز از این دست وجود داشته باشد. برای مثال انجام کارهای اضافی خارج از برنامه که مجوز ندارند. بواسطه این جدول می توان در لحظه میزان انحرافات را تشخیص داد موارد مشکوک را بررسی نمود

در این بخش طی نمودارها و جداول زیر ، کلیه اقلام موجود در کارگاه با نیاز تیم اجرایی و احتمال تکمیل کارهای فعلی و شروع عملیات جدید، توسط هوش مصنوعی سنجیده می شود و لیست خرید  حداقل یک هفته قبل از خوشبینانه ترین زمان شروع فعالیت جدید ، جهت تامین اعلام می گردد

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Artificial Intelligence

گزارشات ، برنامه کاری و هشدارهای هوش مصنوعی

گزارشات و دستورکارهای هوش مصنوعی

Artificial Intelligence Reports and Suggestions

گزارشات

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ سبز مشخص شده آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی از کلیه جداول و نمودارها استخراج و خلاصه گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه گزارشات پروژه را مشاهده نمائید

هشدارها

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ قرمز مشخص شده آیتمهایی هستند که بعنوان هشدار توسط هوش مصنوعی شناسایی و لیست گردیده اند. با کلیک بروی لینک زیر می توانید لیست کلیه هشدارهای پروژه را مشاهده نمائید

برنامه های کاری

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ نارنجی مشخص گردیده اند آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی تحلیل و پیشنهاد گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه برنامه های کاری پروژه را مشاهده نمائید

Purchasing Engineering

مهندسی خرید

طی جدول و نمودار زیر ، لیست اقلام مورد نیاز هفتگی توسط هوش مصنوعی محاسبه گردیده و پس از کسر اقلام موجود در کارگاه و براورد زمان احتمالی پایان فعالیتهای پیشنیاز هر آیتم، خوشبینانه ترین زمان شروع هر فعالیت جدید را محاسبه نموده و حداقل یک هفته قبل از شروع فعالیت آنرا جهت تامین نمایش می دهد. لازم بدکر است با کلیک بروی آیتمهای راهنمای بالای نمودار و یا استفاده از فیلترهای زیر جدول ، می توانید متریال مورد نظر را انتخاب و اطلاعات مربوط به آن را مشاهده نمائید

لیست تامین

متریال بالانس

در نمودار و جدول فوق می توانید انحرافات مصالح در پروژه را شناسایی نموده و انحرافات موجود را بررسی نمائید. اگر انحرافات مثبت باشد به این معنی است که یا متریال پرت گردیده یا سرقت گشته و اگر انحراف منفی باشد به این معنی است که اطلاعات وارد شده توسط یکی از بخشها غلط بوده و باید اصلاح گردد