کاهش هزینه و زمان ساخت و فروش

با بهره گیری از خدمات مدیریت ساخت و فروش ، با حفظ کیفیت ، هزینه های های ریالی و زمانی خود را حداقل تا 20 درصد کاهش دهید

تیم مدیریت ساخت و فروش سپهر با هدف ارائه خدمات یکپارچه مدیریتی از اولین مرحله ایده احداث پروژه تا زمان فروش و حتی مرحله  بهره برداری ، مجموعه کاملی از خدمات مدیریتی در زمینه ساخت ، از اخذ مجوزات لازم برای احداث گرفته تا مدیریت بر تهیه نقشه ها و عملیات اجرایی و همچنین خدمات مدیریت فروش شامل برندینگ ، مارکتینگ و تدوین استراتژیهای فروش و مدیریت بر نحوه پیاده سازی و .. را ارائه می نماید. با بهره گیری از این خدمات یکپارچه می توانید علاوه بر مباحث برندینگ و استفاده از استانداردهای مدیریتی بین المللی که خود می تواند نقش پر رنگی در پروسه فروش داشته باشد می توانید هزینه های خود را بواسطه بهره گیری از تکنولوژی و تکنیکهای روز مدیریتی بخصوص در زمینه مهندسی ارزش، با حفظ کیفیت کار ،حداقل 20 درصد کاهش هزینه و زمان داشته باشید  

Travel

Makes me Realize how much I haven't seen

From banking and insurance to wealth management and securities distribution, we dedicated financial services the teams serve

اهم برنامه های کاری

ذیلا اهم برنامه های کاری در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت فروش بیان گردیده و تا حد امکان بصورت مختصر تشریح می گردد 

تیم مدیریتی