منابع مصرفی

در این بخش به هزینه و سایر اطلاعات مربوط به منابع مصرفی جهت تهیه محصولات پرداخته می شود

جدول مشخصات مواد اولیه

جدول مشخصات اقلام بسته بندی

جدول مشخصات شناسنامه محصولات

جدول مشخصات لیبل ها